İHALE İLANI | Sandıklı Belediyesi

admin Ağustos 10, 2021 41 okunma 0 yorum 4 dakikada okuyabilirsiniz
İHALE İLANI | Sandıklı Belediyesi

İLAN

AFYONKARAHİSAR İLİ SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Mülkiyeti Belediyemize ilişkin aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

İl/İlçe

Mahalle

Ada Parsel Alanı m² Eşeysel İmar Durumu Muhammen Satış Bedeli İhale İştirak Bedeli Geçici Güvence İhale Tarih ve Saati
AFYONKARAHİSAR

Sandıklı

Çakır

 

35

 

8

 

5.220,57

 

Arsa

TİCARET, TURİZM, AKARYAKIT, ŞARJ VE SERVİS İSTASYONU ALANI 11.486,000,00 TL 100.000,00 TL 344.580,00 TL  

23.08.2021

Pazartesi

10:00

AFYONKARAHİSAR

Sandıklı

Çakır

 

35

 

9

 

254,40

 

Arsa

TİCARET, TURİZM, AKARYAKIT, ŞARJ VE SERVİS İSTASYONU ALANI 560.000,00 TL 100.000,00 TL 16.800,00 TL  

23.08.2021

Pazartesi

10:30

AFYONKARAHİSAR

Sandıklı

Çakır

 

35

 

10

 

316,52

 

Arsa

TİCARET, TURİZM, AKARYAKIT, ŞARJ VE SERVİS İSTASYONU ALANI 696.500,00 TL 100.000,00 TL 20.895,00 TL  

23.08.2021

Pazartesi

11:00

2) Mülkiyeti Belediyemize ilişkin aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR  

 

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL 

YILLIK

İHALE İŞTİRAK BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT İhale Tarih ve Saati  

Kira

Süresi

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:23  

İşyeri

21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:00

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ B BLOK NO:24  

İşyeri

21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:10

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:1  

İşyeri

21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:20

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:2        İşyeri 21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:30

       01.08.2031
YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:3        İşyeri 21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:40

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:4         İşyeri 21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

09:50

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:5        İşyeri 21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

10:00

 

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ C BLOK NO:6  

İşyeri

21.250,00 TL

 

70.000,00 TL 6.375,00 TL 24.08.2021

Salı

10:10

 

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:1 NAKLİYECİLER İŞYERİ  

İşyeri

12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

10:20

 

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:2 NAKLİYECİLER İŞYERİ  

İşyeri

12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

10:30

 

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:3 NAKLİYECİLER İŞYERİ        İşyeri 12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

10:40

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:4 NAKLİYECİLER İŞYERİ  

İşyeri

12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

10:50

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:5 NAKLİYECİLER İŞYERİ        İşyeri 12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

11:00

 

01.08.2031

YENİ TOPTANCI HALİ D BLOK NO:6 NAKLİYECİLER İŞYERİ  

İşyeri

 

12.000,00 TL

 

5.000,00 TL 3.600,00 TL 24.08.2021

Salı

11:10

 

01.08.2031

ECE MAHALLESİ DEREBOYU CADDESİ

8/A 35,95 m² İŞYERİ

KİRA

 

       İşyeri 36.000,00-TL 10.000,00-TL 10.800,00 TL 24.08.2021

Salı

11:20

 

01.08.2031

ECE MAHALLESİ DEREBOYU CADDESİ

8/B 29,80 m² İŞYERİ

KİRA

 

 

İşyeri

24.000,00-TL

 

10.000,00-TL 7.200,00 TL 24.08.2021

Salı

11:30

 

01.08.2031

 

3) İhaleler Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Düğün Sarayında (Ece Mah. Nazar sokak No:2 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR) adresinde yukarıda belirtilen Tarih ve Saatlerde yapılacaktır.

4) Satış İhalesine katılmak isteyenler en geç 20.08.2021 Cuma günü saat 17.30’a kadar, kiralama ihalesine katılmak isteyenler en geç 23.08.2021 Pazartesi günü saat 17:30 a kadar tabloda belirtilen Geçici Teminatı ve İhale İştirak bedellerini Belediyemiz veznesine yada Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonrasında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5) Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

6)İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1.Gerçek Kişiler İçin;

a- Müracaat Dilekçesi (Taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),

b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlık yada E-Devlet üstünden),

c- Noter tasdikli imza beyannamesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e- İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ ne borcu olmadığına dair belge,

f- Bu Şartnamede belirlenen geçici güvence ve ihale iştirak bedellerinin, geçici güvence mektubu yada geçici güvence mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

g İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer edinen standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

i-  İş ortaklığının her bir ortağı tarafınca 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer edinen belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

ı- Şartname ve ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu.

2.Tüzel Kişiler için:

a- Müracaat Dilekçesi, (Taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır)

b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu tecim ve/yada endüstri odası yada ilgili meslek odası belgesi; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunmuş olduğu tecim ve/yada endüstri odasından, ilk duyuru yada ihale tarihinin içinde bulunmuş olduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı bulunduğunu gösterir belge,

c- Teklif vermeye yetkili bulunduğunu gösteren; resmi yetkili makamlardan alınmış yada onaylanmış belge ve tecim sicil gazetesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname,

e- İlgisine bakılırsa tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri yada kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tecim Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tecim Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek suretiyle ilgili Tecim Sicil Gazeteleri yada bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Tecim Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,

f- Tüzel kişiliğin ortaklarının ve tüzel kişilik adına hareket edenlerin Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

g- Bu Şartnamede belirlenen geçici güvence ve ihale iştirak bedellerinin, geçici güvence mektubu yada geçici güvence mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

h- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer edinen standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

ı-  Şartname ve ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu.

j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafınca 2 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer edinen belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

7) İhaledeki teklif değerlendirme ve artırımların uzun sürmesi yada tüm iştirakçilerin hazır bulunması durumunda saat gözetilmeksizin ihalelere sırasıyla devam edilecektir.

 

Keyfiyet duyuru olunur.

Etiket:

admin

Editör henüz kendisi hakkında herhangi bir bilgi girmedi.

Toplam 75 yazı paylaştı.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmiştir.*

Yorumlar (0)

Herhangi bir yorum yapılmamış.